Gửi tin nhắn
ESA Reflex (Shanghai) Co., Ltd.
Mail: ye102@yeyesh.com TEL: 18917092217-021-64275629
Contact Us
Home >

ESA Reflex (Shanghai) Co., Ltd. Thông tin liên lạc

18917092217-021-64275629
7A Thung lũng tình báo Pujiang
Contact Us at Any Time
Thêm thông tin

Tên công ty :

ESA Reflex (Shanghai) Co., Ltd.

Địa chỉ :

7A Thung lũng tình báo Pujiang

Địa chỉ nhà máy :

Số 1188 Đường Liên Hàng

Điện thoại :

18917092217-021-64275629(Thời gian làm việc)

8618964917625(thời gian không làm việc)

Số fax:

ESA REFLEX (SHANGHAI)CO.,LTD

Fashion&Safety Merchandiser: Ms. Nancy

Điện thoại :

8618964917625

Wechat :

esa_Nancy